استان اردبیل- شهرستان پارس آباد- بخش اصلاندوز- خیابان امام خمینی(ره)-بخشداری اصلاندوز

تلفن :۰۴۵۳۲۷۴۲۳۵۵

۰۴۵۳۲۷۴۳۷۹۵

آدرس سایت:http://bkhaslandooz.gov.ir

  • 1پایگاه اطلاع رسانی رهبر
  • 2 پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور
  • 3وزارت کشور
  • 4 پایگاه اطلاع رسانی دولت
  • استانداري اردبيل
  • سازمان شهرداری و دهیاری های کشور
  • سایت خبری ارس تبار
  • شهرداری اصلاندوز
  • فرمانداري پارس آباد
  • وضعیت آب وهوا مناطق